Økonomiside

 

INTERNATIONAL ØKONOMI

BNP pr indbygger nom. og PPP
Økon. indikatorer for lande (Verdensbankens data Tables)
Levekårsindikatorer hos UNDP HDR (Human Development Report)
Verdensbankens dataprofiler for lande og grupper af lande - herunder også BNP i markedspriser


INTERNATIONALE ORGANISATIONER

IMF, OECD,
UNDP (human Development Report)
Verdenssundheds-organisationen WHO
WTO
Verdensbanken
BP's stat. energirevy
BP historiske energiserier
Den europæiske Centralbank

PRODUKTION OG FORDELING
Det økonomiske Råd (rapporter om dansk økonomi til download)
Finansministeriet
(Økonomisk redegørelse m.m. til download)
Nationalbankens beretn.
Economic Policy Institute, tabeller og figurer til download
Economic Policy Institute hovedside (EPI er en "alternativ" økonomitænketank)
CEPOS - liberal tænketank
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Verdensbankens website indeholder en god, overskuelig database, hvor masser af indikatorer kan hentes frem i excelformat. Jvf f.eks. tal for BNP i faste priser for Danmark og Sverige nedenfor, helt tilbage til 1960.  Lidt højere vækst i Sverige, ca. 2,3 pct i forhold til Danmarks 2,2 pct årligt.


Man går ind i søgefelt under Find an Indicator og taster det, man vil have frem. Herefter adskillige muligheder for data og for at behandle dem.

Spil finansminister på Vismandsspillet, et spil på dansk. Link til det her.

Når I er inde på Vismandsspillets hjemmeside, skal I klikke på DK-spillet og herefter besvare en række spørgsmål for at komme ind (det er nationaløkonomi for absolutte begyndere!).
Når I er inde i spillet, kan I klikke på Værktøjer i venstrekolonnemenuen og herefter ændre på f.eks. kronekurs og andre politisk-økonomiske instrumenter og aflæse virkningerne på de økonomiske balancer: arbejdsløshed, saldo på offentlig budget, betalingsbalance, BNP årlig vækst, etc. Når I klikker på Analyse, kan I se virkningerne flere steder.

Vismandsspillet bygger på både den keynesianske models multiplikatorer og på konkurrenceevnesammenhænge. Man kan altså undersøge, hvad der sker, når efterspørgelsen (privat eller offentlig forbrug, eksport, investeringer) stiger eller falder. Det indtastede tal ganges så med en faktor for multiplikatoren (det en stigning i efterspørgselen skal ganges med for at få virkningen på BNP).


Castaneda: Masser af kort:

Castañeda maps

World mapper: tematisk indstillelige kort:
 Worldmap
per
  

 

 

 

 
LINKS TIL ØKONOMER
Paul Krugman
Emmanuel Saez
Martin Wolf
Robert Reich
Dani Rodrik
Mark Thoma
Michael Robert
Advisor perspectives
Finanskriseportal
INTERNATIONAL HANDEL OG INV.
 
WTO's handels-statistikker
World Economic Forum's konkurrence-evneindeks


EDB-SIMULEREDE SPIL

Vismandsspillet
 
ROLLESPIL
Undervisningsspil
Oplysninger fra denne sides links om ressourcer og økonomi kan bruges til :
Global Matador
,
Powerpoint til Global Matador
Deltagere, bordplade og brikker til Global matador
Fat Pride (Sundhed og Velfærd)
Øvepapir til Fat Pride
Sundhedsspillets blog
Eurotragedie

ANDRE LINKS

 
Økonomisk makrohistorie (NBER)
Kreiners opgaver til Mankiw

BP's stat. energirevy (med mulighed for at generere grafer interaktivt)
 
BLADE/MAGASINER
Ugebrevet Mandag Morgen
Samfundsøkonomen
The Economist
Børsens Nyhedsmagasin