LINKS:   SØGEMASKINER

http://www.google.com (Indekseret i Google Directory. Giver også mulighed for at vælge dansk sprog. Det kan gøre søgningen lidt hurtigere)

http://www.altavista.com/ (ustruktureret søgning, jvf nedenfor)

http://www.alltheweb.com/ (Hurtig søgerobot)

http://www.ixquick.com (Metasøgemaskine. Søger ved at gå via andre søgemaskiner)

http://www.Northernlight.com/ (er god til at søge efter fuld tekst artikler). http://www.infoseek.go.com/. 

http://www.yahoo.com/ (hierarkisk emneopbygget, indekseret søgemaskine) http://www.aj.com/ (Metasøgemaskine. søger altså på flere søgemaskiner)

Danske søgemaskiner: http://www.jubii.dk/, (indekseret søgemaskine) http://www.yahoo.dk/ (Indekseret søgemaskine, der indeholder flere henvisninger end Jubii)

 

Der skelnes mellem tre hovedtyper af søgemaskiner:

Søgerobotter
Indekserede søgemaskiner
Metasøgemaskiner

En søgerobot, også kaldet en webcrawler, trawler internettet igennem efter de ord eller ordsammenstillinger, man beder den om i søgefeltet. Den går altså ikke efter det, nogle mennesker på forhånd har indekseret i et katalog. Når man bruger en robot (f.eks. alltheweb.com), skal det altså ske bevidst ved sammensætningen af ordene, der skal ledes efter, jvf omtalen nedenunder, da man ellers vil få et overordentlig stort antal henvisninger. Til gengæld har man i disse søgemaskiner større mulighed for at få mange ting med.

En indekseret søgemaskine er et slags katalog over internetadresser, der er blevet indekseret i kategorier. Her er altså taget det med, som internetstedet har bestemt sig for at tage med. Både søgning igennem indekset og i søgefelt er mulig.

En metasøgemaskine går via andre søgemaskiner og foretager så ud fra sine logiske kriterier en udvælgelse.

Der søges på en søgemaskine ved at taste en relevant søgestreng (-tekst) ind i søgefeltet (search). Hvis man f.eks. skriver Bill, søger den alle de dokumenter, hvor Bill optræder og viser dem i rækkefølge efter forekomsthyppighed. Skriver man derimod Bill Clinton, søger den alle de steder, hvor begge ord optræder. Skriver man "Bill Clinton", søger den de steder, hvor de to ord optræder sammen og i den nævnte rækkefølge. Skriver man "Bill Clinton" not Monica, findes de dokumenter, hvor navnet "Bill Clinton" optræder, men hvor "Monica" ikke er med. De fleste søgemaskiner accepterer brugen af de såkaldte boolske logiske operatorer: AND, OR, AND NOT. Skriver man altså disse operatorer foran et ord, der søges på, betyder det, at der søges efter dokumenter, hvor begge optræder (AND), hvor enten den ene eller den anden (OR) optræder, eller hvor man ønsker at lede efter noget, men vil udelade noget andet (AND NOT).   

INDSNÆVRING AF SØGNING (altavista som eksempel): Der klikkes på Altavista advanced query.  Altavista giver mulighed for at truncere, dvs man sætter et * for enden af et ord. Det gør flere staveformer og endelser mulige. Penge* betyder altså både pengepolitik, pengeteori, pengeillusion, etc. I advanced search i Altavista kan man ud over de allerede nævnte Boolske operatorer også bruge NEAR. Når NEAR stilles foran et ord, søges der inden for et område af 10 ord. Skriver man altså "Bill Clinton" near (Monica or Hillary) søges der dokumenter, hvor enten Monica eller Hillary optræder inden for 10 ords afstand af navnet Bill Clinton. Der er jo sat anførselstegn om Bill Clinton, derfor søges der på navnet og ikke Bill og Clinton hver for sig.