Mass Shootings  - scenarier og diskurser

2012 blev et rekordår for masseskyderier i USA. 81 døde og 88 sårede. Årsagerne er komplekse, som  Barack Obama er inde på i teksten herunder, der stammer fra hans tale i Newtown efter et af de værste i USA's historie.

NewTown massakren med 27 ofre førte til  en større selvransagelse i USA. Det gør den veloplagt som emne for undersøgelse af diskurser og diskursive praksister. Det gælder såvel udlægning af årsagskomplekser som forslag til løsninger. Er det den amerikanske våbenlovgivning  -  enhver amerikaners såkaldte grundlovssirkede ret til at bære våben, for at kunne forsvare sig.  -  Og er problemet da løst med en stramning af  våbenlovgivningen.

Eller ligger problem og løsninger i socialisationen af børn og unge i USA:
De omsiggribende og meget benyttede computer- og videospil med voldsnarrativer?
Opdragelsen i hjemmene?
Det øgede antal skilsmisser?

Eller ligger der en selvstændig forklaring i øget frekvens af psykosociale sygdomme, især skizofreni?
Det sidste spørgsmål førte til formulering af diskurser om sindssygdom/mental illness, som enten  biologisk-biokemisk/neurologisk problemkompleks, eller et problemkompleks bestemt af kommunikationsformer og socialisation (Laingsk antipykiatridiskurs blev forsøgt genoplivet)..

Eller kan det hele slet og ret forklares ved "det onde"?  -  Hvordan det så skal defineres?

USA er blevet sammenlignet med Kina, hvor adgangen til våben er langt mere begrænset. Samtidig med angrebet i Newtown var der et lignende i Kina  - uden de samme konsekvenser, fordi angriberen ikke havde skydevåben:

 

Cultural diversity  

Why different access to assault weapons?
Why not stricter weapons control?
Why more regulation in China than in the USA?
Different poverty - affluence levels in the two countries - what is the significance of that?
Different values  -  collectivism versus individualism
Marlboro man versus “new man”
Different cultures and roles in police forces?
None Dead' in China: Sensible Laws vs. Maniacal Attacks   Common Dreams

'

Uddrag:  President Obama’s Newtown speech (16.12.12. Newtown):

…….Since I’ve been President, this is the fourth time we have come together to comfort a grieving community torn apart by a mass shooting. The fourth time we’ve hugged survivors. The fourth time we’ve consoled the families of victims. And in between, there have been an endless series of deadly shootings across the country, almost daily reports of victims, many of them children, in small towns and big cities all across America -- victims whose -- much of the time, their only fault was being in the wrong place at the wrong time.

We can’t tolerate this anymore. These tragedies must end. And to end them, we must change. We will be told that the causes of such violence are complex, and that is true. No single law -- no set of laws can eliminate evil from the world, or prevent every senseless act of violence in our society.

But that can’t be an excuse for inaction. Surely, we can do better than this. If there is even one step we can take to save another child, or another parent, or another town, from the grief that has visited Tucson, and Aurora, and Oak Creek, and Newtown, and communities from Columbine to Blacksburg before that -- then surely we have an obligation to try.

In the coming weeks, I will use whatever power this office holds to engage my fellow citizens -- from law enforcement to mental health professionals to parents and educators -- in an effort aimed at preventing more tragedies like this. Because what choice do we have? We can’t accept events like this as routine. Are we really prepared to say that we’re powerless in the face of such carnage, that the politics are too hard? Are we prepared to say that such violence visited on our children year after year after year is somehow the price of our freedom?  

..... Source: http://www.huffingtonpost.com/2012/12/16/obama-newtown-speech_n_2313295.html
Hvilken oplevelses- og værdimæssig toning har ord, f.eks. "hug" og "survivori" "community torn apart")?
-  Ideologisk omstridte ord, f.eks. "power" , "this office", etc?
- Er der ordgentagelse?
- Hvad er den ideologiske betydning af synonymer/antonymer, f.eks. Magt/afmagt, action/inaction?

Hvordan er ord forbundet med hinanden?
- Er der eufemismer (f.eks. "politics" i stedet for "state power/law")?
- Hvad er der af formelle/uformelle ord, f.eks. "hug"?

Hvilken udtryksmæssig værdi/valeur har bestemte ord, f.eks. "freedom"?

Bruges der metaforer?

-  Er sætninger aktive eller passive (det meddeles, at ....)? så det fremgår, hvem agens er, eller det ikke fremgår?

Hvilke pronominer (stedord) bruges, f.eks. "I", "we". Hvorfor bruges disse pronominer?

Hvordan forbindes sætninger med forbinderord/konjunktioner, f.eks. "because" - årsag.
Hvordan stilles der retoriske spørgsmål?: "Are we really prepared to say....."  Hvorfor svares der ikke på dem?


 


 Tredimensionel modelDer er et eksempel på niveau 1 og 2 ovenover (Obamateksten). Teksten kan analyseres lingivistisk-grammatisk for at vise noget om talerens sprogbrug og hermed dennes intention. I dette tilfælde en form for forførelse. Han bruger "vi" for at understrege, at det er et fælles problem, og han vil gerne have tilhørerne over på sit standpunkt, der er, at nu må det stoppe. Nu må amerikanerne til at acceptere, at våbenloven skal strammes.  Den diskursive praksis er talens udbredelse og mangfoldiggørelse i et væld af amerikanske medier, lige fra Det hvide Hus' hjemmeside, over aviser, online journals, youtube, etc.
   I den sociokulturelle praksis kommer magtrelationer til udtryk. Vi kom f.eks. hurtigt til at høre om den meget magtfulde National Rifle Associatin, den såkaldte våbenlobby, og dens syn på mass shootings. Det formuleres f.eks. i diskursen, at det er ikke våbnene i sig selv, der er problemet. Det er dem, der håndterer våbnene...  
    Det kulturelle kommer f.eks. ind i den overordentlig store respekt for forfatningen, f.eks. The second Amendment: 

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

Amerikanerne tager her ikke hensyn til, at denne tekst er lavet i en helt anden historisk kontekst, hvor der faktisk kunne være en vis fornuft i, at man kunne være nødt til at danne militser for at kunne forsvare sig imod en overmagt. Situationen i det 21. århundrede er imidlertid en ganske anden.

LINKS:

http://www.cnn.com/2012/12/16/us/connecticut-nancy-lanza-profile/index.html

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-connecticut-shooting-20121219,0,676133.story

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/21/sacred-text-us-gun-habit

http://www.commondreams.org/view/2012/12/30-4 (om Icarus project)

Psychological reasons Kan det forudses? -  den psykologiske diskurs.  Søgen efter motiv.

The Anerchist Soccer Mom's Story
  Links:
Udbredelse af våben og manddrab i Verden

NRA  - Organisation, historie