GUIDE TIL SAMFUNDSLEXIKA PÅ NETTET DANSKSPROGEDE LEKSIKA:
(Links til danske leksika er skrevet m. 12 pkt, engelske med 10 pkt. i kolonne til højre)

Mange af de gode leksika på internet er på engelsk. Det gælder f.eks. leksikon om amerikansk pengepolitik, der ellers er godt til at forstå, hvad det egentlig er der sker på Federal Reserve, og den store betydning føringen af den amerikanske pengepolitik har for hele verdensøkonomien.
Arbejdsmarkedet (korte artikler, men meget nyttige)
Folketingets leksikon om  Folketingets arbejde
EU-leksikon (EU opslag om en lang række EU-relaterede emner)
Generelt om samfundet: Det oprindelige Pax leksikon, Leksikon.org om: Lande partier, bevægelser, etc.
Det norske miljøleksikon
SOS mod racismes indvandrer, asylsøgnings, etc. leksikon
Menneskerettigheder
U-webs leksion om u-landsforhold
ENGELSKSPROGEDE LEKSIKA:
Leksikon til den amerikanske pengepolitik 
Leksikon til ny økonomi
Leksikon til penge- og valutasystemer