Gregers Friisberg website - Danmarks kedeligste hjemmeside! Uden pop ups og Google ads 

GF.dk - INDGANG TIL SAMFUNDET
Global  økonomi  
Bloomberg
Pax leksikon
Politologisurf
 

 POLITIK
Politiske partier og
ideologier
Politik i Folketinget / og  udenfor
Forlig i Folketinget
Politisk kommunikation
Diskursanalyse
Vælgerne         

GLOBALT UDSYN

Globalisering
I-lande/u-lande
Castañeda maps  Worldmapper
Burgerindeks
Landedata fra IBRD  HDR - Human Development Report
USA - pol.  system  -  Valgblog
England/UK
Kina og Indien
SOCIOLOGI
Samfundssystemer
Bysociologi
Kriminologi 
Velfærdssamfundet
 Klasser og lagdeling 
 Livsstil        Fattigdom
Samfund og sundhed
ØKOLOGI
Miljø -  økonomi og politik
Klimamodeller og fremskrivn
Klima og vækst

 ØKONOMI

Økonomisk teori
Økonomisk politik  og Fordeling
Huspriser
Kapitalmarked    
Beregninger (Vækst/Pct mm)

Økonomiske  indikatorer        

OK-forhandl. og den danske model
Freakonomics
Konjunktur- og kriseteorier  
DEMOKRATI
Demokratiopfattelser
Digitalt demokrati

FREMTIDER

Befolkningsuret 

SAMFUNDSFAGS-DIDAKTIK 

Samfundsvidenskabelig metode
Resumé på engelsk
Synopsis

SØGNING PÅ INTERNET 

Søgemaskiner    
Guide til samfundsleksika
CIA-factbook
SPECIAL EFFECTS
Vietnam-merge
Buddhas inkarnationer

 

U-landene i den internationale arbejdsdeling: Center-periferimodellen?

Vietnambilleder

Fælles EU asylpolitik? Læs mere....

Deleøkonomi - muligheder og begrænsninger. Læs mere....

Er Danmark ude af krisen?  Læs mere......

Alternativet - nyt parti mellem realisme og utopi. Læs mere......

USA ud over den økonomiske afgrund?  Læs mere......

Mass  Shootings  -  scenarier og diskurser. Læs mere.....

"Vækste" via Stramninger - eneste option i økonomisk politik? læs mere.....
Kinas moderniseringsproces ind i ny fase? Læs mere.....
Fattigdom - kulturelt eller økonomisk fænomen? Læs mere.....
Diskursanalyse kan måske hjælpe til at finde vej i junglen af løse udsagn. Læs mere...
Banalt skatteudspil - mere symbolsk end fordelingspolitisk. Læs mere......

Valget 2011. Diskurs eller essens? Læs mere.....

Nye udfordringer for dansk politik i 2011. Læs mere....

Indhentes Dragen? Læs mere.....

Det er ikke så meget valutaen, som det er statskapitalismen i Kina, der er en udfordring for Vesten. Læs mere.....
 

Protesterne i Storbritannien drejer sig også om andet end "skolepenge". Læs mere.....

Falder brikkerne en efter en i euro-zonen? Læs mere....
Pointsystem for udlændinge - provincialismens triumf.
Læs mere.....

Modellen af den irrationelle vælger. Læs mere.....

Kamp om agenda og magt (privathospitaler). Læs mere....

Fra topartisystem til trepartisystem som følge af en TV-debat? Læs mere.....
Tænk, hvis euroen havde været en dollar. Læs mere.....
Den største undersøgelse nogensinde af social og økonomisk ulighed er lige blevet offentliggjort i Storbritannien. Læs mere......
Meningsmålingernes udsagnskraft overdrives ofte i medierne. Læs mere.....

FN's befolkningsfremskrivninger: Nyt syn på den globale fremtid. Læs mere ...
Ny rapport fra Det økonomiske Råd er kritisk overfor 2015-plan. Læs mere...
Fra Stern til Stern  -  stigende tvivl om klimaaftale i København. Læs mere....

På vej mod ny konjunkturopgang i den globale økonomi?
Læs mere....

Nyt recessionsscenarie: Balancerecession. Læs mere.....

Westminstermodellen - parlamentarisk model i krise. Læs mere...

Global økonomi og subprimekrise. Læs mere...

Kina og Mexico - Laboratorier for afglobalisering? Læs mere...

Diskussion af valutapolitik og tilslutning til ØMU's 3. fase. Læs mere.....

EU-klimaaftale indgået på EU topmøde 12.12.08.  Læs mere....

WHO-rapport sætter spotlight på samfund og sundhed. Læs mere....

Mystifikation for mange, hvad Barack Obama egentlig står for m.h.t. økonomisk politik. Læs mere....

Hvordan er landet med de bedste velfærdsindikatorer (Human Development Indicators) endt i noget, der ligner et økonomisk crash.
Læs mere.....

New York Times graver dokumenter frem, der viser, hvordan "uafhængige eksperter" er blevet anvendt i TV. Læs mere.....

Ny politologisk forskning i USA viser, at politik faktisk gør en forskel i forhold til markedskræfterne. Læs mere......

Europæisk sikkerhedspolitik i klimaforandringernes skygge. Læs mere.....

Hvem er fanatiker?  En moralsk historie om skyld og ansvar i det multikulturelle samfund. Læs mere.....

Hvad er mest følsomt: Køn, klasse eller race? - Vanskelig balancegang i anvendelsen af stereotyper i amerikansk valgkamp. Læs mere....

Jerome Kerviel - finansgeni eller storsvindler? Læs mere.....

Amerikanske økonomer diskuterer på livet løs pt, om der er en dybere økonomisk recession på vej eller ej. Læs mere.....

Ulighed - dynamiserende eller ej? Diskussionen kører. Læs mere....

Statsministerens nytårstale og analyse af politisk kommunikation. Læs mere....

Amerikansk føderalisme - et decentraliseret politisk system.
Læs mere.....

Klimaforandringer - i hvilket omfang hænger de sammen med formen for økonomisk vækst? Læs mere.....

Kan moderne management lære af Maos metode til brandbuilding? Det påstår et britisk tidsskrift. Læs mere.....

Velfærdskommissionens rapporter har holdt flyttedag på nettet. Læs mere...

Der er nu på internationalt plan udgivet flere meget store rapporter (UNDP, FN's klimapanel og Sternrapporten), der ikke lader meget tvivl tilbage om de menneskeskabte drivhusproblemer. Læs mere.....

Hvor stor er den kinesiske økonomi i virkeligheden? Nye tal for PPP-beregning viser, at hidtidige estimater har overvurderet størrelsen af Kinas økonomi. Læs mere......

Hugo Chavez og Ahmajinedad skubber til et læs, der i forvejen er ved at vælte, med deres kommentarer til dollarkursfaldet, læs mere her......

Burgerindekset afslører problemer i den ellers så velsmurte globalisering.  Læs mere.....

Ved Folketingsvalget 2007 bruges den nye valgkredsinddeling til FV-valg, der er trådt i kraft efter kommunalreformen,  for første gang. Læs mere....

Darfurkonflikt i børnetegninger. Læs mere.....

Valgforskerne på Aalborg Universitet har lavet et
fortrinligt pædagogisk værktøj til udtræk af og analyse af valgdata

Hvis løfterne fra meningsmålingerne holder m.h.t. Ny Alliances opbakning fra vælgerne, står vi med et nyt politisk landskab i dansk politik

Årlige dialogmøder om bilaterale handelsrelationer og økonomi mellem USA og Kina forsøger at komme konfliktpotentiale i forkøbet

Ny FN-rapport viser store wealth-forskelle i Verden

Den traditionelle danske model for ejerboligfinansiering med realkredit efterlignes i andre lande

Hvorfor benytter Folketinget sig ikke af chancen for at ændre grundloven?

FN har lige offentliggjort Desmond Tutus m.fl.'s rapport Alliance of Civilisations, der afviser, at de grundliggende globale konflikter er af kulturel eller civilisationsmæssig udspring

Mexico - globaliseringslab

Human Development Report er kommet i sin 2006 version - med nogle anbefalelsesværdige ændringer af onlineudg. Overskuelig opstilling og nye interaktive grafer

Ulrich Becks teori om "det andet moderne"

Freakonomics på dansk -  dem de andre ikke ville lege med underkastet rigoristisk økonomisk analyse

Glæd jer til Tax freedom Day!! - den kom og gik, og måske kommer  den tidligere til næste år!

Muhammmedkrisen - ikke glemt!

I ny undersøgelse af huspriser ligger Danmark stadig i top - selv om det ser ud til, boblen er bristet!

Den "svenske model" går til valg

Fagforeningernes fremtid - emnet er under debat i Storbritannien


UN-Habitat - slumproblemerne i Verden - links til Habitats rapporter, State of the World's Cities, om slumproblemer. Byplanlæggere og økonomer har været tilbøjelige til at mene, at byerne fører økonomisk udvikling med sig, der i sig selv giver de fattige muligheder hen ad vejen. Rapporten konkluderer, at dette var en letsindig antagelse. Tværtimod risikerer man, i mangel af fattigdomsprogrammer i disse områder, at lade over 1 mia. mennesker, der bor i slum, i stikken.

FN-rapport om udvikling i global indkomstfordeling og vækst

EURO-tragedie - et rollespil
Finpolspil

HVAD SKER DER MED DOLLAREN?  

Hvordan ser Verden ud i 2020?

Den danske Europarekord i lav gini i indkomstfordeling skæmmes af fordelingsvirkninger af prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Klik her for sammenligning af ejerlejligheder og parcel- og rækkehuse.

Ligger kronen kun højt i kurs - eller er den overvurderet?

Oversættelse af ord og begreber til Verdensbankens Country at a glance tables. Benyt også link til venstre til IBRD (Verdensbanken). Disse ordlister er guld værd for den, der vil sætte sig ind i den økonomisk sociale udvikling i Verdens lande og sammenligne vilkårene.
    Vil du f.eks. vide noget om Tyrkiet, så klik.
    Rollespil om Tyrkiet i EU

Overenskomster  (på industriområdet)

Undp har offentliggjort ny human development report

Voodooøkonomi  i USA kan udvikle sig til en trussel imod den globale økonomiske stabilitet.

Verdenssystemteori, globalisering og svage stater i LA

Globalisering: "Globalisering er ikke meget andet end KAPITALISME skrevet med stort", skrev det britiske konservative ugeblad The Economist i et september 2001 tillæg om globalisering. Det er altså ikke så nyt et fænomen, som vi sommetider går og tror.

GLOBALISERING OG MEXICO.  Mexico er et eksempel på et nyindustrialiseret land, hvor globaliseringens virkninger ikke er så ligetil at gøre op. Det skyldes bl.a. nærheden til det amerikanske marked. Det har nok givet Mexico et kæmpeeksportmarked, ikke mindst efter NAFTA-traktatens ikrafttræden 1.1.94. Det er imidlertid problematisk, at den såkaldte maquiladorøkonomi ikke har så store lokale økonomiske spredningsvirkninger. Mexicos økonomi har stagneret, siden den økonomiske recession satte ind i USA i 2000/01.

IMF og kritikerne. "Nogle ser globalisering som en trussel, andre som en mulighed, og atter andre ser den som uundgåelig," sagde Fischer, vicepræsident i IMF i Prag. Hvad vil IMF? Hvad vil kritikerne?

Carl Schmitts politiske raritetskabinet. For Carl Schmitt var det politiske ikke socialt konstrueret. Det har en essens, som han definerer således: ”Det politiskes værensmæssige saglighed og selvstændighed viser sig allerede i muligheden for at adskille en (…) specifik modsætning mellem ven og fjende fra andre sondringer og at begribe dem som noget selvstændigt” (Det politiskes begreb). Læs mere....

Konjunkturcykler
        udv-gr
Odense - konf  opg

TOP

 

 

 

 Partier og ideologier


IP-teorier og -modeller

GLOBALISE-
RING
(diskurser, teorier, m.m.)

ØKONOMI-WEB (med links og facts til økonomispil)

IT-Engelsk

Analysemetoder i engelsk